SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՍՊԻՏԱԿԱՎՈՐ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔ
id448Գտնվում է Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն գյուղից հյուսիս՝ լեռան լանջին: Վանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցին՝ կառուցված սպիտակավուն ֆերզիտ քարից, հիմնադրել է իշխան Յաչի Պռոշյանը, ավարտին է հասցրել նրա որդի Ամիր Հասան II-ը 1321 թ.: Արևմտյան մուտքի ճակատակալ քարին ս. Աստվածածնի և մանուկ Հիսուսի բարձրաքանդակն է, որը XIV դ. հայ արվեստի արժեքավոր ստեղծագործություններից է:
Եկեղեցուն արևմուտքից կից են քառակուսի հատակագծով, թաղածածկ գավիթը և եռահարկ զանգակատունը (1321-1330 թթ.):

Սպիտակավոր Ս. Աստվածածին եկեղեցին հյուսիս-արևմուտքից
Լուսանկար՝ Զավեն Սարգսյանի

 
sacredtradition.am