SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (XII դ.)
id436Հայ Եկեղեցու վարդապետարանում կարևոր տեղ է զբաղեցնում Սարգիս Շնորհալին՝ իր ճառերով և Սուրբ Գրքի մեկնություններով: Սովորել է իր ժամանակի նշանավոր վարդապետ Ստեփանոս Մանուկի մոտ՝ Կիլիկիայի վանքերից մեկում: Ընտրելով վանական կյանքը և դառնալով վարդապետ՝ նա օժտվել է ոչ միայն Սուրբ Գրքի խորհուրդները մեկնաբանելու եզակի շնորհով, այլև՝ բարեպաշտական սկզբունքները կենդանի խրատական խոսքով մատուցելու կարողությամբ:
Սարգիս Շնորհալու լավագույն երկերից է Ընդհանրական 7 թղթերի մեկնությունը, որը լի է աստվածաբանական բացահայտումներով ու հոգևոր խորհրդածություններով:
 
sacredtradition.am