SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

Ս. ՍԱՐԳԻՍ ԶՈՐԱՎԱՐ (+363)
id435Հուլիանոս Ուրացողի թագավորության (361-363) սկզբում կապադովկացի հռչակավոր զորավար Սարգիսին տեսիլքով հայտնվեց, որ իրեն նահատակություն է սպասում: Ուրախությամբ հնազանդվելով իր Տիրոջ ձայնին՝ Սարգիսն ամեն ինչ նվիրեց աղքատներին և որդու՝ Մարտիրոսի հետ հեռացավ հայրենիքից:
Որոշ ժամանակ Հայաստանում մնալուց հետո նա գնաց Պարսկաստան, որտեղ նշանակվեց պարսից բանակի զորավար: Իր անօրինակ քաջությամբ Սարգիսը հաղթեց բազմաթիվ պատերազմներում և կարողացավ դարձի բերել շատ զինվորների: Այդ ամենից զայրանալով՝ պարսից արքան կամեցավ բռնությամբ հեթանոս դարձնել նրան: Սակայն ոչ մի տանջանք չսասանեց սրբի հավատը, և նա նահատակվեց: Նրա և իր որդու հետ սպանվեցին նաև քրիստոնյա դարձած 14 պարսիկ զինվորներ:

Ս. Սարգիս զորավար
Երևան, ձեռ. 7478, էջ 51ա, Հայսմավուրք, XIII դ.
Ծաղկող՝ Թորոս

 
sacredtradition.am