SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՍԱՂԱՎԱՐՏ
id425Այսպես է կոչվում պատարագիչ քահանայի գլխի ծածկոցը, որը նա կրում է պատարագի ընթացքում:
Սաղավարտը խորհրդանշում է փրկությունը և հոգևոր զրահը՝ սատանայի զորության դեմ պատերազմում: Հանդերձավորման ժամանակ այն գլխին դնելիս քահանան ասում է. «Դի՛ր, Տե՛ր, իմ գլխին փրկության սաղավարտ՝ թշնամու զորության դեմ պատերազմելու համար»:

Սաղավարտ
1765 թ., Էջմիածին: Ս. Էջմիածնի գանձատուն

 
sacredtradition.am