SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՍՐԲՈՒԹՅՈՒՆ ՍՐԲՈՑ
id516Հին ուխտի վկայության խորանի, ապա Երուսաղեմի տաճարի ներքին տարածքի այն մասը, որը վարագույրով բաժանվում էր «սրբություն» կոչվող հիմնական սրահից, գերադրաբար «սրբություն սրբոց» անունն էր կրում, որովհետև նրանում պահվում էր ուխտի տապանակը, և այնտեղ մուտք գործելու իրավունք ուներ միայն քահանայապետը:
Սրբություն սրբոցը խորհրդանշում էր երկինքը («ուր մեր Նախակարապետը՝ Հիսուս, մտավ մեզ համար՝ լինելով հավիտենական Քահանայապետ» [Եբր. 6.20]), ինչպես նաև նախօրինակն էր քրիստոնեական տաճարի խորանի, որտեղ գտնվում է սուրբ սեղանը:
 
sacredtradition.am