SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱԶԱՆ
id063Առաջին քրիստոնյաները սովորաբար մկրտվում էին գետերի մեջ: Հետագայում մկրտությունը սկսեցին կատարել եկեղեցում: Այդ նպատակով այնտեղ տեղադրվեցին հատուկ ավազաններ: Հայ Եկեղեցում մկրտության ավազանը սովորաբար պատրաստվում է քարից և զետեղվում տաճարի հյուսիսային պատի արևելյան կողմում, իսկ երբեմն՝ հյուսիսային ավանդատան արևելյան պատին:

Երևանի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մկրտության ավազանը
Լուսանկար՝ Սերգեյ Հակոբյանի

 
sacredtradition.am