SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՄԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ
id349Մկրտությունը Եկեղեցու խորհուրդներից առաջինն է: Նրանով մարդը մուտք է գործում Եկեղեցի, դառնում նրա անդամը, որդեգրվում Քրիստոսին:
Մկրտությամբ մարդը սրբվում է ադամական մեղքից, ինչպես նաև մկրտությանը նախորդած բոլոր մեղքերից, վերածնվում է Սուրբ Հոգու շնորհով և դառնում նոր մարդ՝ երկնքի արքայության ժառանգորդ:
Մկրտությունը գոյություն ուներ դեռևս Քրիստոսից առաջ: Այն իրագործվում էր նորընծային ջրի մեջ ընկղմելու միջոցով, իսկ ջրի մաքրող հատկությունը դիտվում էր իբրև սրբագործության նշան: Սակայն մկրտությունը, որպես աստվածային խորհուրդ, հաստատեց Ինքը Քրիստոս: Մկրտվելով ս. Հովհաննես Մկրտչի կողմից՝ Նա Իր անձով սրբագործեց մկրտությունը՝ Հորդանանի ջրերում խորտակելով վիշապի՝ սատանայի գլուխը և մեր բնությունը լվանալով ադամական մեղքից: Իսկ Իր հարությունից հետո Տերը պատվիրեց առաքյալներին. «Գնացեք աշակե՛րտ դարձրեք բոլոր ազգերին, մկրտեցե՛ք նրանց Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով» [Մատթ. 28.19]:

Մկրտություն
Երևան, ձեռ. 10675, էջ 22բ, Մալաթիայի Ավետարան, 1267-1268 թթ.
Ծաղկող՝ Թորոս Ռոսլին

Մկրտության խորհուրդն իրականացնում է քահանան ըստ հաստատված կարգի: Այն քրիստոնյա դառնալու և հավիտենական կյանքը ժառանգելու անհրաժեշտ նախապայմանն է, քանզի Քրիստոս Ինքն է ասում. «Եթե մեկը ջրից ու Հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել» [Հովհ. 3.5]:
Մկրտության խորհրդին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ճշմարիտ ուղղափառ հավատ և ապաշխարել: Իսկ մանուկների մկրտությունը կատարվում է նրանց ծնողների և կնքահոր հավատի հիման վրա: Կնքահոր պարտականությունն է հետամուտ լինել մկրտված մանկան քրիստոնեական դաստիարակությանը:
Ինչպես որ մարդու մարմնավոր ծնունդը մեկ անգամ է, այդպես էլ մկրտության խորհուրդը, որպես հոգևոր ծնունդ, կատարվում է միայն մեկ անգամ. «Մե՛կ Տեր կա, մե՛կ հավատ, մե՛կ մկրտություն»,- ասում է ս. Պողոս առաքյալը [Եփես. 4.5]:
Հայ Եկեղեցում մկրտության խորհրդի կատարմանն անմիջապես հաջորդում են դրոշմը և հաղորդությունը:
 
sacredtradition.am