SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԵՆՈՔ ՆԱԽԱՀԱՅՐ
id150Համաշխարհային ջրհեղեղից առաջ ապրած նախահայրերի մեջ Ենոքը հայտնի էր իր մեծ բարեպաշտությամբ ու նվիրումով, որի շնորհիվ նա չմահացավ, այլ Աստծո կողմից տարվեց երկինք: Եղիա մարգարեի պես նա էլ իր մահկանացուն կնքելու է աշխարհի վախճանից առաջ՝ Նեռի օրոք անհավատներին քրիստոնեություն քարոզելուց հետո:
 
sacredtradition.am