русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
5 հունվարի 2022թ. չորեքշաբթի, ԳՁ
Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Նաւակատիք

 
sacredtradition.am