SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՊԱՆԱԳԵ
id405Եպիսկոպոսը, լանջախաչից բացի, կրծքին կրում է նաև ձվաձև մի տուփ, որի մեջ դրված են լինում սրբերի մասունքներ: Արտաքին կողմից այն սովորաբար կրում է Աստվածամոր սրբապատկերը, այդ պատճառով էլ այս զարդը կոչվում է պանագե, որ հունարեն նշանակում է ամենասրբուհի:
Կախվելով նվիրապետի կրծքի վրա՝ պանագեն խորհրդանշում է նրա հավատը և սերն առ Աստված՝ ամբողջ սրտով:

Պանագե
XVIII դ.: Ս. Էջմիածնի գանձատուն

 
sacredtradition.am