русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
13 հունվարի 2021թ. չորեքշաբթի, ԳՁ
Ը օր Ս. Ծննդեան
Տօն Անուանակոչութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի


ԱՆՎԱՆԱԿՈՉՈՒԹՅՈՒՆ
id035Այսպես է կոչվում այն տոնը, որը հաստատվել է Քրիստոսին անուն տալու, այսինքն՝ ծննդյան ութերորդ օրը Նրան թլփատելու և Հիսուս անվանելու հիշատակին: Ուստի և Հայ Եկեղեցում այն տոնվում է Աստվածահայտնության տոնի ութերորդ օրը՝ հունվարի 13-ին:


 
sacredtradition.am