русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
13 հունվարի 2021թ. չորեքշաբթի, ԳՁ
Ը օր Ս. Ծննդեան
Տօն Անուանակոչութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
 
sacredtradition.am