русский  english    
ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱ
ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱ / ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ / ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ
Հայաստանը մ. թ.ա. II դարում. Մեծ Հայքի թագավորության հզորացումը Արտաշես I թագավորի օրոք (189-160 թթ.)
Հայաստանը Տիգրան Մեծի թագավորության ժամանակ (մ. թ. ա. 69 թ.)
Հայաստանը առաքելական շրջանում. Թադեոս և Բարդուղիմեոս առաքյալների քարոզչության ուղիները (35-60 թթ.)
Մեծ Հայքի թագավորությունը Արշակունյաց տոհմի առաջին գահակալների օրոք (I դ. երկրորդ կես)
Պարթևական թագավորության ընդարձակումը մ. թ. ա. III-I դդ.
Ս. Գրիգոր Լուսավորչի կյանքն ու գործունեությունը. քրիստոնեությունը՝ Մեծ Հայքի պետական կրոն
Պարսից Սասանյան տոհմի տիրապետությունը (224-651 թթ.)
Մեծ Հայքի թագավորության կորուստը և բաժանումը երկու պետությունների միջև: Հայաստանը 378-428 թթ.
Հայաստանը 428-484 թթ.: Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները:
Հայաստանը 527-591 թթ.
Հայաստանի վերաբաժանումը Բյուզանդիայի և Պարսկաստանի միջև արաբական արշավանքների նախօրեին, 591-631 թթ.
Հայաստանի անկախացումը 630-652 թթ.՝ Թեոդորոս Ռշտունու իշխանության ներքո վերամիավորված տարածքներով
Արաբական խալիֆայության տիրույթների ընդլայնումը VII դ. սկզբից մինչև VIII դ. կեսը
Հայաստանը Արաբական խալիֆայության կազմում՝ Արմինիա (Հայաստանյայք) կուսակալության մեջ (VII-IX դդ.)
Հայաստանը Աշոտ և Սմբատ Բագրատունիների թագավորության շրջանում (885-908 թթ.)
Հայաստանը 989-1020 թթ.
Հայաստանը 1021 թ., Վասպուրականի կորուստը
Հայաստանը 1045-1071 թթ., Անիի անկումը և հայոց թագավորության մասնատումը
Մանազկերտի ճակատամարտը և թուրք-սելջուկյան տիրապետության հաստատումը Հայաստանում և Փոքր Ասիայում: Հայկական իշխանության ստեղծումը Կիլիկիայում (XI դ. վերջ)
Հայաստանը և հարևան երկրները թուրք-սելջուկյան տիրապետության շրջանում, Վրաստանի անկախացումն ու հզորացումը (1110-1130 թթ.)
Թուրք-սելջուկյան տիրապետության թուլացումը, Զաքարյան Հայաստանի և Կիլիկիայի Հայկական թագավորության ստեղծումը մոնղոլական արշավանքների նախօրեին (XIII դարի սկիզբ)
Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը Լևոն II-ի օրոք՝ XIII դ. սկզբին
Զաքարյան Հայաստանը Վրաց թագավորության կազմում՝ XIII դ. առաջին կեսին
Մոնղոլ-թաթարական տիրապետությունն իր հզորության գագաթնակետին (1280-ական թթ.)
Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության ընդարձակումը XIV դ. սկզբից մնչև XVII դ. վերջը

 
sacredtradition.am