SacredTradition :: Multimedia
русский  english    
ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱ
ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱ / ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ / ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉՅԱՆ
Երկրային դրախտի քարտեզը
Միջագետքի Շումեր-Աքքադյան քաղաքակրթությունը (մ. թ. ա. IV-III հազարամյակներ)
Աբրահամի ճամփորդությունը (մ. թ. ա. 2000-ական թթ.)
Առաջին Բաբելոնյան թագավորությունը (մ. թ. ա. 1792-1750 թթ.)
Եգիպտոսի «Հին թագավորությունը» (2635-2040 թթ.)
Եգիպտոսի «Միջին թագավորությունը» (2040-1550 թթ.)
Եգիպտոսի «Նոր թագավորությունը» (1550-525 թթ.)
Իսրայելի ժողովրդի ելքը Եգիպտոսից և ուղևորությունը Ավետյաց երկիր
Հեսու Նավեի արշավանքները և Քանանի նվաճումը
Ավետյաց երկրի բաժանումն ըստ Իսրայելի 12 ցեղերի
Իսրայելի նվաճած տարածքները Սավուղից առաջ
Իսրայելի թագավորությունը Սավուղի օրոք (մ. թ. ա. 1010 թ.)
Իսրայելի թագավորության ընդարձակումը Դավթի օրոք (մ. թ. ա. 970 թ.)
Իսրայելի թագավորությունը Սողոմոնի օրոք (մ. թ. ա. 930 թ.)
Իսրայելի թագավորության բաժանումը Սողոմոնի մահից հետո
Ասորեստանյան թագավորությունն իր հզորության գագաթնակետին (մ. թ. ա. 650 թ.)
Բաբելոնյան թագավորությունն իր հզորության գագաթնակետին (մ. թ. ա. 550 թ.)
Պարսկական թագավորությունն իր հզորության գագաթնակետին (մ. թ. ա. 450-ական թթ.)
Ալեքսանդր Մակեդոնացու տիրապետությունն իր հզորության գագաթնակետին (մ. թ. ա. մոտ 323 թ.)
Հռոմեական կայսրության տիրույթների ընդլայնումը մ. թ. ա. III դ. մինչև մ. թ. II դ. սկիզբը
Պաղեստինը Հռոմի տիրապետության տակ՝ Քրիստոսի օրոք
Քրիստոնեության տարածումը Պողոս առաքյալից առաջ
Պողոս առաքյալի առաջին առաքելական ճամփորդությունը (45-49 թթ.)
Պողոս առաքյալի երկրորդ առաքելական ճամփորդությունը (49-52 թթ.)
Պողոս առաքյալի երրորդ առաքելական ճամփորդությունը (53-58 թթ.)
Պողոս առաքյալի ճամփորդությունը դեպի Հռոմ (60-62 թթ.)
Հովհաննես ավետարանչի Հայտնության գրքում նշված Ասիայի յոթ Եկեղեցիները
Հրեաների բնակավայրերը և գաղթօջախների տարածումը I դարում
Առաքյալների քարոզչությամբ ստեղծված առաջին քրիստոնեական համայնքները
Քրիստոնեական համայնքների տարածումը I-III դարերում
Հռոմեական կայսրությունը 476 թ.՝ տերության արևմտյան մասի կործանումից հետո

 
sacredtradition.am