русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐ / ԸՆՏՐԱՆԻ
Ս. ԴԻՈՆԵՍԻՈՍ ԱՐԵՈՊԱԳԱՑԻ (I դ.) / [ Խորհրդական աստվածաբանության մասին ]
Ս. ԻԳՆԱՏԻՈՍ ԱՍՏՎԱԾԱԶԳՅԱՑ (I-II դդ.) / [ Նամակ եփեսացիներին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ (240-326) / [ Հատվածներ «Վարդապետությունից» ][ Հատվածներ «Հաճախապատում» ճառերից ]
Ս. ՀԱԿՈԲ ՄԾԲՆԵՑԻ (+338) / [ Հատվածներ «Զգոն» գրքից ]
Ս. ԱՆՏՈՆ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ (250-356) / [ Հատվածներ խրատներից ]
Ս. ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐԻ (306-373) / [ Հորդորակ ապաշխարության ][ Զորավոր աղոթք ]
Ս. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (295-373) / [ Նահատակության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և չարչարանքների մասին ]
Ս. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑԻ (329-379) / [ Պատասխաններ ճգնավորների հարցերին ]
Ս. ՄԱԿԱՐ ՄԵԾ (301-391) / [ Խորհուրդների ընտրության մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ(347-407) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (375-444) / [ Հատված եբրայեցիներին ուղղված նամակից ]
Ս. ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (մոտ 380-450) / [ Աղանդների հերքումը ]
Ս. ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ (մոտ 410 - V դ. վերջ) / [ Թե ինչպես Աստվածամոր պատկերը բերվեց Հայաստան ][ Վարդավառի խորհրդի մասին ][ Ս. Հռիփսիմյանների պատմությունը ]
Ս. ԵՂԻՇԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (մոտ 410 - մոտ 470) / [ Մարդկային հոգու մասին ][ Տիրոջ չարչարանքների մասին ]
ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ (410-490) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ (V-VI դդ.) / [ Փիլիսոփայության սահմանումները ][ Ներբող սուրբ աստվածընկալ խաչին ]
ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ (մոտ +686) / [ Մեր Տիրոջ Աստվածահայտնության տոնի մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՄԱՍՏԱՍԵՐ ՕՁՆԵՑԻ (+728) / [ Ատենաբանություն ][ Եկեղեցու կարգերի մասին ]
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (մոտ 660-735) / [ Չորս ավետարանիչների մեկնությունը ][ Եկեղեցու խորհրդի մասին ]
ԽՈՍՐՈՎ ԱՆՁԵՎԱՑԻ (մոտ +964) / [ Օգտակար և հոգեշահ խրատական պատգամներ ]
ԱՆԱՆԻԱ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (X դ.) / [ Խորհուրդների մասին ][ Համբերության և խաղաղության մասին ][ Հոգեշահ խրատ զղջման և արտասուքների մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003) / [ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ][ Գովեստ սուրբ Աստվածածնին ][ Մատյան ողբերգության ]
ԳՐԻԳՈՐ ՎԿԱՅԱՍԵՐ (+1105) / [ Խոսք ճշմարիտ հավատի և մաքուր, առաքինի վարքի մասին ][ Խրատաշար ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ (1045-1129) / [ Սրբերի բարեխոսության մասին ][ Խրատաշար ]
ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (XII դ.) / [ Ընդհանրական թղթերի մեկնությունը ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (1102-1173) / [ Թուղթ ընդհանրական ][ Աղոթք Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (1153-1198) / [ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Անառակ որդու առակի մեկնությունը ][ Պատարագի խորհրդի մեկնությունը ][ Ս. Հովհաննես ավետարանչի Ննջման պատմության մեկնությունը ]
ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ (1120-ական - 1213) / [ Նամակ վրացիներին ուղղափառ հավատի մասին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Հոգեշահ խրատներ ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱՌՆԵՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Շահավետ և օգտակար խոսքեր բոլոր մարդկանց համար ][ Խրատ կրոնավորներին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՎԵԼՑԻ (մոտ 1200-1271) / [ Արարչագործության 7 օրերի մասին ][ Հատված Դանիելի մարգարեության մեկնությունից ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ (1230-1293) / [ Եղբայրների միաբանության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության օրվա մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑԻ (1315-1386) / [ Մարդկային հոգու մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑԻ (1346-1409) / [ Մարդու լինելության մասին ][ Քարոզ Բուն բարեկենդանի մասին ][ Քարոզ սուրբ Զատիկի մասին ][ Քարոզ Սուրբ Հոգու գալստյան մասին ][ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Քարոզ մեղանչական խորհուրդների մասին ][ Քարոզ պահքի և ողորմության մասին ][ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ]
ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (XIV-XV դդ.) / [ Մեռոնի օրհնության մասին ][ Ս. Դավիթ Անհաղթի «Փիլիսոփայության սահմանումների» մեկնությունը ][ Ադամգիրք ]

ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
(հատվածներ)Իմ եղբայրնե՛ր, խորհրդածեք Տիրոջ կողմից ասվածների մասին: Աջակից եղեք միմյանց՝ օգնելով ու աղոթելով, որովհետև գրված է. «Արդարի աղոթքը շատ ազդեցիկ է և օգնում է» [տե՛ս Հակ. 5.16]: Եվ եթե երկմտությամբ տարուբերվում եք տկարության ու նեղսրտության մեջ, աղոթքով հայցեք Աստծո օգնությունը, որպեսզի արժանի լինեք արդարության պտղին՝ ընդունելու հոգևոր սերմը և աճեցնելու նրա հարյուրապատիկը: .... Տիրոջը [ձեր] պարտքերը հատուցելիս երևացեք կրկնակի շահած քանքարով, ոչ թե՝ իբրև վատնողներ կամ քանքար թաքցնողներ: Փեսայի հետ առագաստը մտնելու պատրաստ եղեք, ոչ թե՝ հիմարության պատճառով արժանիների աջակողմյան դասին չհասած և այծերի հետ տրտմած: .... Անմահ կյանքի ժառանգորդը [եղեք], ոչ թե՝ սատանայի կամակատարը. վայելչական դրախտի անմահական կյանքը վայելեցեք, ոչ թե արժանացեք խավարին ու սպասվող տանջանքներին: .... Դեպի հավիտենական ուրախությունը փութացեք, ոչ թե՝ ատամների կրճտումով ողբալուն:
Եթե այստեղ բարեսեր լինես, այնտեղ կհանդիպես բարիքների: Եթե այստեղ խոնարհ ու հեզ լինես, այնտեղ կժառանգես անչափ մեծություն: Այստեղ աշխատավոր լինելով՝ այնտեղ հավիտենական հանգիստ կգտնես: Այստեղ՝ տրտում, իսկ այնտեղ՝ բազմապատիկ փառքով զարդարված: Այստեղ՝ քաղցած, այնտեղ՝ հագեցած երկնային կերակրով: Այստեղ՝ շարունակ աղքատ, այնտեղ՝ վերին մեծությամբ հարստացած: Այստեղ՝ զրկված, այնտեղ՝ մեկի դիմաց տասը ստացած: Այստեղ՝ հալածված, այնտեղ՝ թագավորող: Այստեղ՝ չարչարված, այնտեղ՝ պսակված: Այստեղ՝ աղոթքով ժուժկալ, այնտեղ՝ կատարյալ պարգևների արժանացած: Այստեղ՝ մարմնի ցանկությունները կասեցրած, այնտեղ՝ կցորդված Աստծո Հոգուն: Այստեղ՝ տեսքով հիմար, այնտեղ՝ լցված վերին իմաստությամբ: Այստեղ՝ ոչինչ չունեցող, այնտեղ ամեն ինչի տիրող: Այստեղ՝ անտուն, այնտեղ՝ երկնաքաղաքացի: Այստեղ՝ սրբասեր, այնտեղ՝ Քրիստոսի և սրբերի հետ: Այստեղ՝ իշխանության ու լծի ներքո, այնտեղ՝ ազատ որդիներ Վերին Սիոնի: Այստեղ՝ նեղված, այնտեղ՝ զվարթացած սրտի ընդարձակությամբ: Այստեղ՝ քաջամարտիկ, այնտեղ՝ պարգևատրված: Այստեղ՝ բազում ճգնությունների մեջ, այնտեղ՝ սրաթռիչ թևերով լուսերամների դասում կարգված: Այստեղ՝ ապականելին վաճառելով, այնտեղ՝ գնելով անապականը: Այստեղ՝ փախստական, իսկ այնտեղ՝ հանգստացած:
Եվ ինչպիսի՜ մեծ պատվի մասին եմ կամենում ձեզ պատմել ու հայտնել խոսքով. անբավ մեծություն, անանց ճոխություն, անիմանալի փառք, անմահական հանգիստ, անհաս բարձրություն: Հազարից մեկն իսկ չենք կարող ցույց տալ ձեզ [սպասող] մեծության պատիվներից, որ, ըստ առաքյալի, սկզբի հիմքն է և լրման ավարտը, դուք, որ եկել ժողովվել եք հավատի միաբանության մեջ և այս տեղերը աստվածաբնակ դարձրել, ինչի մասին Տերն ասում է. «Որտեղ երկու կամ երեք հոգի հավաքվեն Իմ անունով, այնտեղ եմ Ես՝ նրանց մեջ» [Մատթ. 18.20]:


Աղբյուր՝ Յովհաննէս Երզնկացի-Պլուզ, «Յաղագս միաբանութեան եղբարց».
«Գանձասար» Զ, Երևան, 1996, էջ 468-470
(փոխադրությունը գրաբարից՝ Տիգրան Խաչատրյանի)

 
sacredtradition.am