русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐ / ԸՆՏՐԱՆԻ
Ս. ԴԻՈՆԵՍԻՈՍ ԱՐԵՈՊԱԳԱՑԻ (I դ.) / [ Խորհրդական աստվածաբանության մասին ]
Ս. ԻԳՆԱՏԻՈՍ ԱՍՏՎԱԾԱԶԳՅԱՑ (I-II դդ.) / [ Նամակ եփեսացիներին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ (240-326) / [ Հատվածներ «Վարդապետությունից» ][ Հատվածներ «Հաճախապատում» ճառերից ]
Ս. ՀԱԿՈԲ ՄԾԲՆԵՑԻ (+338) / [ Հատվածներ «Զգոն» գրքից ]
Ս. ԱՆՏՈՆ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ (250-356) / [ Հատվածներ խրատներից ]
Ս. ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐԻ (306-373) / [ Հորդորակ ապաշխարության ][ Զորավոր աղոթք ]
Ս. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (295-373) / [ Նահատակության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և չարչարանքների մասին ]
Ս. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑԻ (329-379) / [ Պատասխաններ ճգնավորների հարցերին ]
Ս. ՄԱԿԱՐ ՄԵԾ (301-391) / [ Խորհուրդների ընտրության մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ(347-407) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (375-444) / [ Հատված եբրայեցիներին ուղղված նամակից ]
Ս. ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (մոտ 380-450) / [ Աղանդների հերքումը ]
Ս. ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ (մոտ 410 - V դ. վերջ) / [ Թե ինչպես Աստվածամոր պատկերը բերվեց Հայաստան ][ Վարդավառի խորհրդի մասին ][ Ս. Հռիփսիմյանների պատմությունը ]
Ս. ԵՂԻՇԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (մոտ 410 - մոտ 470) / [ Մարդկային հոգու մասին ][ Տիրոջ չարչարանքների մասին ]
ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ (410-490) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ (V-VI դդ.) / [ Փիլիսոփայության սահմանումները ][ Ներբող սուրբ աստվածընկալ խաչին ]
ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ (մոտ +686) / [ Մեր Տիրոջ Աստվածահայտնության տոնի մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՄԱՍՏԱՍԵՐ ՕՁՆԵՑԻ (+728) / [ Ատենաբանություն ][ Եկեղեցու կարգերի մասին ]
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (մոտ 660-735) / [ Չորս ավետարանիչների մեկնությունը ][ Եկեղեցու խորհրդի մասին ]
ԽՈՍՐՈՎ ԱՆՁԵՎԱՑԻ (մոտ +964) / [ Օգտակար և հոգեշահ խրատական պատգամներ ]
ԱՆԱՆԻԱ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (X դ.) / [ Խորհուրդների մասին ][ Համբերության և խաղաղության մասին ][ Հոգեշահ խրատ զղջման և արտասուքների մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003) / [ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ][ Գովեստ սուրբ Աստվածածնին ][ Մատյան ողբերգության ]
ԳՐԻԳՈՐ ՎԿԱՅԱՍԵՐ (+1105) / [ Խոսք ճշմարիտ հավատի և մաքուր, առաքինի վարքի մասին ][ Խրատաշար ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ (1045-1129) / [ Սրբերի բարեխոսության մասին ][ Խրատաշար ]
ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (XII դ.) / [ Ընդհանրական թղթերի մեկնությունը ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (1102-1173) / [ Թուղթ ընդհանրական ][ Աղոթք Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (1153-1198) / [ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Անառակ որդու առակի մեկնությունը ][ Պատարագի խորհրդի մեկնությունը ][ Ս. Հովհաննես ավետարանչի Ննջման պատմության մեկնությունը ]
ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ (1120-ական - 1213) / [ Նամակ վրացիներին ուղղափառ հավատի մասին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Հոգեշահ խրատներ ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱՌՆԵՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Շահավետ և օգտակար խոսքեր բոլոր մարդկանց համար ][ Խրատ կրոնավորներին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՎԵԼՑԻ (մոտ 1200-1271) / [ Արարչագործության 7 օրերի մասին ][ Հատված Դանիելի մարգարեության մեկնությունից ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ (1230-1293) / [ Եղբայրների միաբանության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության օրվա մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑԻ (1315-1386) / [ Մարդկային հոգու մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑԻ (1346-1409) / [ Մարդու լինելության մասին ][ Քարոզ Բուն բարեկենդանի մասին ][ Քարոզ սուրբ Զատիկի մասին ][ Քարոզ Սուրբ Հոգու գալստյան մասին ][ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Քարոզ մեղանչական խորհուրդների մասին ][ Քարոզ պահքի և ողորմության մասին ][ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ]
ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (XIV-XV դդ.) / [ Մեռոնի օրհնության մասին ][ Ս. Դավիթ Անհաղթի «Փիլիսոփայության սահմանումների» մեկնությունը ][ Ադամգիրք ]

ՆԵՐԲՈՂ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՎԱԾԸՆԿԱԼ ԽԱՉԻՆ
(հատվածներ)


Օրհնյա՜լ ես, քրիստոսապսակյալ փա՛յտ սուրբ, որ բուսնելով երկրի վրա՝ երկնակամարի գագաթից էլ վեր բարձրացար՝ պտղաբերելով [և] քեզ վրա կրելով Անտանելիին, [և] լցրիր երկնքի ու երկրի միջակայքը: ....
Օրհնյա՜լ ես, փա՛յտ սուրբ, քանզի եթե առաջին ծառը գեղեցիկ ու քաղցր պտղով առիթ եղավ մահվան՝ խաբելով ադամածին կույսին, [ապա] կուսածին Ադամը, ճաշակելով քեզ դառնապես, մարդկանց մեջ կյանք բխեցրեց: ....
Օրհնյա՜լ ես, փա՛յտ կենաց, իմանալի՛ տապան, որ քեզ ապավինող հոգիներին այս [աշխարհի] հեղձուցիչ ծովի բարձր ու խռովահույզ ալիքներից թեթևորեն դեպի երկինք ես բարձրացնում՝ Քո սուրբ և տերունական վերնատան դուռը բանալով:
Օրհնյա՜լ ես, փա՛յտ կենաց, դեպի վեր՝ երկինք ճամփորդելու իմանալի՛ սանդուղք, որով հրեշտակների դասերը հանապազ երկիր իջան ու բարձրացան: ....
Օրհնյա՜լ ես, փա՛յտ սուրբ, ամպատեսի՛լ սյուն, որ անտանելի լույսը և հուրը քեզ վրա կրելով՝ քեզ հետևողներին մշտապես դեպի կյանքը՝ երկնային քաղաքն ես առաջնորդում և լուսավորելով պահպանում: ....
Օրհնյա՜լ ես, փա՛յտ սուրբ, իմանալի՛ գավազան, որ չորացած լինելով՝ փութապես ոչ թե արքայակաղին բուսեցրիր, այլ՝ բոլորի Թագավորին, ծաղկեցրիր անթառամ ու երկնային ծաղիկը, այլև քո կողից բխեց փրկական ջրի և արյան կենդանի աղբյուրը, որով լցվեց ողջ տիեզերքը:
Օրհնյա՜լ ես, փա՛յտ սուրբ, իմանալի՛ աշտանակ՝ ոսկուց առավել պատվելի, որ իմանալի լույսը քո մեջ վառված՝ յոթճառագայթանի փայլատակումով աշխարհում լույս ջահավորեցիր:
Օրհնյա՜լ ես, փա՛յտ սուրբ, որ սեղան եղար հրեղեն հացին, որը վերցնելու համար սերովբեն կարոտ էր ունելիի:
Օրհնյա՜լ ես, փա՛յտ սուրբ, իմանալի՛ կամուրջ, քանզի մահից դեպի կյանք անցկացրիր մարդկանց:
Երբ ամեն ինչ հասնի լրման, այնժամ հայտնապես բոլորի կողմից դու կխոստովանվես իբրև միակ անոթ փրկության՝ հայտնված մարդկանց՝ երկնքում ու երկրի վրա, իբրև պարծանք քրիստոնյաների և ի փառս Քրիստոսի:


Աղբյուր՝ «Դաւթի Անյաղթի փիլիսոփայի Մատենագրութիւնք», Վենետիկ, 1832
(փոխադրությունը գրաբարից՝ Տիգրան Խաչատրյանի)

 
sacredtradition.am