русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐ / ԸՆՏՐԱՆԻ
Ս. ԴԻՈՆԵՍԻՈՍ ԱՐԵՈՊԱԳԱՑԻ (I դ.) / [ Խորհրդական աստվածաբանության մասին ]
Ս. ԻԳՆԱՏԻՈՍ ԱՍՏՎԱԾԱԶԳՅԱՑ (I-II դդ.) / [ Նամակ եփեսացիներին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ (240-326) / [ Հատվածներ «Վարդապետությունից» ][ Հատվածներ «Հաճախապատում» ճառերից ]
Ս. ՀԱԿՈԲ ՄԾԲՆԵՑԻ (+338) / [ Հատվածներ «Զգոն» գրքից ]
Ս. ԱՆՏՈՆ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ (250-356) / [ Հատվածներ խրատներից ]
Ս. ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐԻ (306-373) / [ Հորդորակ ապաշխարության ][ Զորավոր աղոթք ]
Ս. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (295-373) / [ Նահատակության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և չարչարանքների մասին ]
Ս. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑԻ (329-379) / [ Պատասխաններ ճգնավորների հարցերին ]
Ս. ՄԱԿԱՐ ՄԵԾ (301-391) / [ Խորհուրդների ընտրության մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ(347-407) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (375-444) / [ Հատված եբրայեցիներին ուղղված նամակից ]
Ս. ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (մոտ 380-450) / [ Աղանդների հերքումը ]
Ս. ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ (մոտ 410 - V դ. վերջ) / [ Թե ինչպես Աստվածամոր պատկերը բերվեց Հայաստան ][ Վարդավառի խորհրդի մասին ][ Ս. Հռիփսիմյանների պատմությունը ]
Ս. ԵՂԻՇԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (մոտ 410 - մոտ 470) / [ Մարդկային հոգու մասին ][ Տիրոջ չարչարանքների մասին ]
ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ (410-490) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ (V-VI դդ.) / [ Փիլիսոփայության սահմանումները ][ Ներբող սուրբ աստվածընկալ խաչին ]
ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ (մոտ +686) / [ Մեր Տիրոջ Աստվածահայտնության տոնի մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՄԱՍՏԱՍԵՐ ՕՁՆԵՑԻ (+728) / [ Ատենաբանություն ][ Եկեղեցու կարգերի մասին ]
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (մոտ 660-735) / [ Չորս ավետարանիչների մեկնությունը ][ Եկեղեցու խորհրդի մասին ]
ԽՈՍՐՈՎ ԱՆՁԵՎԱՑԻ (մոտ +964) / [ Օգտակար և հոգեշահ խրատական պատգամներ ]
ԱՆԱՆԻԱ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (X դ.) / [ Խորհուրդների մասին ][ Համբերության և խաղաղության մասին ][ Հոգեշահ խրատ զղջման և արտասուքների մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003) / [ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ][ Գովեստ սուրբ Աստվածածնին ][ Մատյան ողբերգության ]
ԳՐԻԳՈՐ ՎԿԱՅԱՍԵՐ (+1105) / [ Խոսք ճշմարիտ հավատի և մաքուր, առաքինի վարքի մասին ][ Խրատաշար ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ (1045-1129) / [ Սրբերի բարեխոսության մասին ][ Խրատաշար ]
ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (XII դ.) / [ Ընդհանրական թղթերի մեկնությունը ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (1102-1173) / [ Թուղթ ընդհանրական ][ Աղոթք Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (1153-1198) / [ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Անառակ որդու առակի մեկնությունը ][ Պատարագի խորհրդի մեկնությունը ][ Ս. Հովհաննես ավետարանչի Ննջման պատմության մեկնությունը ]
ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ (1120-ական - 1213) / [ Նամակ վրացիներին ուղղափառ հավատի մասին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Հոգեշահ խրատներ ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱՌՆԵՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Շահավետ և օգտակար խոսքեր բոլոր մարդկանց համար ][ Խրատ կրոնավորներին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՎԵԼՑԻ (մոտ 1200-1271) / [ Արարչագործության 7 օրերի մասին ][ Հատված Դանիելի մարգարեության մեկնությունից ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ (1230-1293) / [ Եղբայրների միաբանության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության օրվա մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑԻ (1315-1386) / [ Մարդկային հոգու մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑԻ (1346-1409) / [ Մարդու լինելության մասին ][ Քարոզ Բուն բարեկենդանի մասին ][ Քարոզ սուրբ Զատիկի մասին ][ Քարոզ Սուրբ Հոգու գալստյան մասին ][ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Քարոզ մեղանչական խորհուրդների մասին ][ Քարոզ պահքի և ողորմության մասին ][ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ]
ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (XIV-XV դդ.) / [ Մեռոնի օրհնության մասին ][ Ս. Դավիթ Անհաղթի «Փիլիսոփայության սահմանումների» մեկնությունը ][ Ադամգիրք ]

ՀԱՏՎԱԾ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՆԱՄԱԿԻՑ


Այս է միակ ճշմարիտ պատասխանն ու բացատրությունը ընդդեմ մոլորվածների. աստվածային բնությամբ անճառապես ծնված Բանը Միածին է. Նա մարդ եղավ ու մարմին լինելով հանդերձ՝ մնաց, ինչ որ էր: Այսուհետև մի Որդի է և Տեր՝ Բանն Աստված, Ով բնությամբ միանալով՝ մարդ եղավ, հավասարվեց [մարդկային] արյանն ու մարմնին, ինչով լիովին նմանվեց եղբայրներին:
Բայց թերևս որևէ մեկն ասի, թե բնությամբ միանալ՝ նշանակում է, որ նաև Ինքը Բանը խառնվեց մարմնին, ուստի Նա ևս վշտեր է կրում: Քանի որ Նա ապտակվեց պիղծ ծառաների ձեռքով, տանջվեց Պիղատոսի կողմից և կախվեց խաչափայտից, բևեռվեց ու խոցվեց տեգով և ամեն կերպ հանձն առավ բոլոր վշտերը, ուստի [այդպես ասելով՝] բոլոր այս չարչարանքները ակամա վերագրում են Բանն [Աստծուն]:
Արդ, տես, թե ինչպես է վնասակար մտքի թշնամությունը խռովում ու վախեցնում անմեղների մտքերը և գրեթե խեղդելով բռնադատում՝ համոզելով, թե իբր Աստծո մերձավորությունը մարդկանց հետ՝ ինչ-որ հարակցությամբ է, և անհնար է բնության միավորմամբ մարմնի և արյան հավասարություն ընդունել: Բայց ես, սիրելինե՛ր, կամենալով ձեզ հեռու պահել նման վնասակար ու ապականելի մտքերից, [հորդորում եմ] արիաբար մնալ ճշմարիտ խրատի մեջ: Եվ ասում եմ. մեր հոգին, որ միացած է մարմնի հետ և անճառելի ու անքննելի կերպով ազդում է [նրա] բոլոր անդամների վրա, գտնվում է մարմնի բոլոր մասերում և չի հեռանում՝ ըստ ամենայն անհրաժեշտության կենդանություն տալով մարմնին: Արդ, եթե վնասվի մարմնի բնությունը, կամ զրկվի անդամներից, .... արդյոք հոգի՞ն էլ կխեղվի: Ո՛չ երբեք: Քանզի ամենայնի Արարիչն այնպես ստեղծեց նրան, որ միավորված լինելով մարմնին՝ մնում է ըստ իր բնության՝ առանց վշտանալու և խեղանդամվելու: Արդ, բնությամբ անապական և արարիչ Բանն Աստված, միանալով [մարդկային] մարմնին, արդյոք Իր բնությամբ վշտանո՞ւմ էր խաչի վրա և բոլոր չարչարանքների մեջ: .... Քանի որ Աստված է, մնաց Իր անչարչարելի բնության մեջ. Իր մարմնի մեջ չարչարվելով, խաչվելով ու խաչ հանողների կողմից վշտեր կրելով [հանդերձ]՝ չէր վշտանում ու չէր մեռնում: Եվ [սակայն] [այդ չարչարվող] մարմինը Աստծո մարմնացած Բանինն էր և ոչ թե՝ ուրիշինը: .... Այսպիսով, խաչի մահը ոչ թե լոկ մեզ նման մարդու չարչարանք ենք ասում, այլ՝ նաև Էմմանուելի: Իսկ այն, որ [Նրա] բնությունը վեր է չարչարանքներից, և Նա ամենքի Փրկիչն ու Արարիչն է, մեզ տեղեկացնում է երանելի Պողոսը՝ ասելով. «Նրանով ստեղծվեց ամեն ինչ. թե՛ գահեր, թե՛ տերություններ, թե՛ իշխանություններ՝ ամեն ինչ Նրանով և Նրա համար ստեղծվեց: Նա է գլուխը մարմնի, որ Եկեղեցին է, անդրանիկը մեռելների, որպեսզի ամեն ինչում Ինքը լինի նախապատիվը» [տե՛ս Կող. 1.16-18]:


Աղբյուր՝ «Կնիք հաւատոյ Ընդհանուր Սուրբ Եկեղեցւոյ».
Ս. Էջմիածին, 1914, էջ 364-366
(փոխադրությունը գրաբարից՝ Տիգրան Խաչատրյանի)

 
sacredtradition.am