русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՅՐԵՐ / ԸՆՏՐԱՆԻ
Ս. ԴԻՈՆԵՍԻՈՍ ԱՐԵՈՊԱԳԱՑԻ (I դ.) / [ Խորհրդական աստվածաբանության մասին ]
Ս. ԻԳՆԱՏԻՈՍ ԱՍՏՎԱԾԱԶԳՅԱՑ (I-II դդ.) / [ Նամակ եփեսացիներին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ (240-326) / [ Հատվածներ «Վարդապետությունից» ][ Հատվածներ «Հաճախապատում» ճառերից ]
Ս. ՀԱԿՈԲ ՄԾԲՆԵՑԻ (+338) / [ Հատվածներ «Զգոն» գրքից ]
Ս. ԱՆՏՈՆ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ (250-356) / [ Հատվածներ խրատներից ]
Ս. ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐԻ (306-373) / [ Հորդորակ ապաշխարության ][ Զորավոր աղոթք ]
Ս. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (295-373) / [ Նահատակության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և չարչարանքների մասին ]
Ս. ԲԱՐՍԵՂ ԿԵՍԱՐԱՑԻ (329-379) / [ Պատասխաններ ճգնավորների հարցերին ]
Ս. ՄԱԿԱՐ ՄԵԾ (301-391) / [ Խորհուրդների ընտրության մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՍԿԵԲԵՐԱՆ(347-407) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԿՅՈՒՐԵՂ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (375-444) / [ Հատված եբրայեցիներին ուղղված նամակից ]
Ս. ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՑԻ (մոտ 380-450) / [ Աղանդների հերքումը ]
Ս. ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ (մոտ 410 - V դ. վերջ) / [ Թե ինչպես Աստվածամոր պատկերը բերվեց Հայաստան ][ Վարդավառի խորհրդի մասին ][ Ս. Հռիփսիմյանների պատմությունը ]
Ս. ԵՂԻՇԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏ (մոտ 410 - մոտ 470) / [ Մարդկային հոգու մասին ][ Տիրոջ չարչարանքների մասին ]
ՀՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ (410-490) / [ Հատվածներ ճառերից ]
Ս. ԴԱՎԻԹ ԱՆՀԱՂԹ (V-VI դդ.) / [ Փիլիսոփայության սահմանումները ][ Ներբող սուրբ աստվածընկալ խաչին ]
ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ (մոտ +686) / [ Մեր Տիրոջ Աստվածահայտնության տոնի մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻՄԱՍՏԱՍԵՐ ՕՁՆԵՑԻ (+728) / [ Ատենաբանություն ][ Եկեղեցու կարգերի մասին ]
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (մոտ 660-735) / [ Չորս ավետարանիչների մեկնությունը ][ Եկեղեցու խորհրդի մասին ]
ԽՈՍՐՈՎ ԱՆՁԵՎԱՑԻ (մոտ +964) / [ Օգտակար և հոգեշահ խրատական պատգամներ ]
ԱՆԱՆԻԱ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (X դ.) / [ Խորհուրդների մասին ][ Համբերության և խաղաղության մասին ][ Հոգեշահ խրատ զղջման և արտասուքների մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (951-1003) / [ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ][ Գովեստ սուրբ Աստվածածնին ][ Մատյան ողբերգության ]
ԳՐԻԳՈՐ ՎԿԱՅԱՍԵՐ (+1105) / [ Խոսք ճշմարիտ հավատի և մաքուր, առաքինի վարքի մասին ][ Խրատաշար ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ (1045-1129) / [ Սրբերի բարեխոսության մասին ][ Խրատաշար ]
ՍԱՐԳԻՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (XII դ.) / [ Ընդհանրական թղթերի մեկնությունը ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (1102-1173) / [ Թուղթ ընդհանրական ][ Աղոթք Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի ]
Ս. ՆԵՐՍԵՍ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ (1153-1198) / [ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Անառակ որդու առակի մեկնությունը ][ Պատարագի խորհրդի մեկնությունը ][ Ս. Հովհաննես ավետարանչի Ննջման պատմության մեկնությունը ]
ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ (1120-ական - 1213) / [ Նամակ վրացիներին ուղղափառ հավատի մասին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅԳԵԿՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Հոգեշահ խրատներ ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱՌՆԵՑԻ (XII-XIII դդ.) / [ Շահավետ և օգտակար խոսքեր բոլոր մարդկանց համար ][ Խրատ կրոնավորներին ]
ՎԱՐԴԱՆ ԱՐԵՎԵԼՑԻ (մոտ 1200-1271) / [ Արարչագործության 7 օրերի մասին ][ Հատված Դանիելի մարգարեության մեկնությունից ]
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՐԶՆԿԱՑԻ (1230-1293) / [ Եղբայրների միաբանության մասին ][ Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության օրվա մասին ]
Ս. ՀՈՎՀԱՆ ՈՐՈՏՆԵՑԻ (1315-1386) / [ Մարդկային հոգու մասին ]
Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՏԱԹԵՎԱՑԻ (1346-1409) / [ Մարդու լինելության մասին ][ Քարոզ Բուն բարեկենդանի մասին ][ Քարոզ սուրբ Զատիկի մասին ][ Քարոզ Սուրբ Հոգու գալստյան մասին ][ Սողոմոնի Առակների մեկնությունը ][ Քարոզ մեղանչական խորհուրդների մասին ][ Քարոզ պահքի և ողորմության մասին ][ Սողոմոնի Երգ երգոցի մեկնությունը ]
ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (XIV-XV դդ.) / [ Մեռոնի օրհնության մասին ][ Ս. Դավիթ Անհաղթի «Փիլիսոփայության սահմանումների» մեկնությունը ][ Ադամգիրք ]

ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ՃԱՌԵՐԻՑ


[Խոնարհության մասին]
Թեկուզ և առաքինության գագաթին հասնենք, մեզ բոլորից վերջինը պետք է համարենք՝ սովորելով, որ ամբարտավանությունը նույնիսկ երկնքից կարող է գցել անզգույշներին, իսկ խոնարհությունը՝ մեղքերի խորքից դեպի բարձունքները հանել սեփական անձը նվաստացնել իմացողին: Սա մաքսավորին կարգեց փարիսեցուց առաջ, իսկ մյուսը՝ գոռոզություն կամ ամբարտավանություն ասվածը, տապալեց բանսարկուի անմարմին զորքերին: Խոնարհությունը և սեփական մեղքերը ճանաչելը ավազակին դրախտ մտցրեց առաքյալներից առաջ: Եվ ովքեր խոստովանում են իրենց մեղքերը, իրենց մեջ այնքան համարձակություն են ամբարում, որ գիտենալով հանդերձ իրենց բոլոր բարի գործերը՝ նվաստացնում են իրենց, որպես թե չեն արժանանալու [արքայության] պսակին: Քանզի երբ մեղքերը խոնարհություն են հագած լինում, [հոգին] այնպես դյուրին է ընթանում, որ առաջ անցնելով՝ գերազանցում է ամբարտավանությամբ բռնված արդարությանը: Իսկ եթե այն միավորես արդարության հետ, ո՞ւր չի հասնի, ո՞ր երկնքից չի անցնի՝ իր հետ մեծ համարձակությամբ կանգնեցնելով ամենքի Աստծո աթոռի մոտ՝ հրեշտակների մեջ: Մինչդեռ, եթե արդարության հետ ամբարտավանություն է խառնվում, իր սաստիկ ծանրությամբ կարողանում է ցած գցել նրա համարձակությունը, իսկ եթե շաղախվում է նաև մեղքերով, առավել ևս կարող է որքան հնարավոր է ցած գցել՝ գեհենի մեջ: Սա ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ անտեսենք արդարությունը, այլ որպեսզի փախչենք ամբարտավանությունից. ոչ թե՝ նրա համար, որ մեղանչենք, այլ որպեսզի չափավորենք մեր եսը: Քանզի մեր իմաստասիրության հիմքը խոնարհությունն է. թեկուզ և իրար վրա դնենք բյուրավոր առաքինություններ՝ ողորմություն, աղոթք կամ պահք, բայց [խոնարհությունը] նրանց հիմքում չլինի, սին և ունայն կլինի այդ ամենը և հեշտությամբ կկործանվի՝ ավազի վրա հիմնված շինության նման: Քանզի մեր բարեպաշտության մեջ չկա մի բան, որ [խոնարհության] կարիքը չունենա կամ առանց նրա կարողանա կայանալ: Եվ պարկեշտություն լինի թե կուսություն, ունեցվածքի հանդեպ արհամարհանք թե որևէ այլ [առաքինություն], բոլորն անմաքուր են ու գարշելի, եթե առանց խոնարհության են: Արդ, ամենուր նրա՛ն մերձեցեք խոսքով, գործով թե խորհուրդներով և նրանո՛վ ամեն ինչ կառուցեք:

Աղբյուր՝ «Ս. Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսապետի Ճառք».
Վենետիկ, 1861, էջ 324-325
(փոխադրությունը գրաբարից՝ Տիգրան Խաչատրյանի)[Ղազարոսի հարության մասին]
Հերձվածողներից շատերն ասում են, թե Որդին հավասարակից չէ Հորը, քանի որ Ղազարոսին հարություն տալիս Քրիստոս կարիք ունեցավ աղաչել Հորը. քանզի եթե չաղոթեր, հարություն չէր տա նրան մեռելներից: .... Գայթակղվում ու մոլորվում են նրանք, ովքեր չեն հասկանում, որ դա հանուն խոնարհության էր, այլ ոչ թե՝ տկարության պատճառով ասված աղոթք: Ասա ինձ, ի՞նչն է ավելի մեծ բան՝ աշակերտների ոտքերը լվանա՞լը, թե՞ լվացվելը. բայց Փրկիչը լվաց Իր մատնիչի՝ Հուդայի ոտքերը, որն աշակերտների հետ էր: Արդ, ո՞վ է ավելի մեծ. Հուդա՞ն, որի ոտքերը լվաց Տերը. քա՛վ լիցի: Իսկ ի՞նչն է ավելի խոնարհ [գործ]՝ ոտքերը լվանա՞լը, թե՞ աղոթելը. ակնհայտորեն՝ ոտքերը լվանալը: Եվ Նա, Ով չհրաժարվեց կատարել առավել խոնարհ [գործը], ինչո՞ւ պիտի հրաժարվեր ավելի բարձրն անելուց: Բայց Նա այդ ամենն անում էր Իր մոտ գտնվողների տկարության պատճառով:
Եվ որպեսզի գիտենաս, որ մեռյալին հարություն տալու համար Նա աղոթքի կարիք չուներ, լսիր, թե ինչ է ասում աղոթքի մեջ. «Հա՛յր, գոհություն եմ տալիս Քեզ, որ Ինձ լսեցիր» [Հովհ. 11.41]: .... Մի՞թե մեռյալի համար աղաչեց. մի՞թե հայցեց, որ [Հայրը] հարություն տա Ղազարոսին. մի՞թե ասաց. «Հա՛յր, հրամայի՛ր մահին, որ Ինձ հնազանդվի». մի՞թե ասաց. «Հա՛յր, հրամայի՛ր դժոխքին, որ չգոցի իր դռները, այլ հոժարությամբ վերադարձնի մեռյալին»: «Այս անում եմ շուրջս կանգնած այս ժողովրդի համար, որպեսզի հավատան, որ Դո՛ւ Ինձ ուղարկեցիր» [Հովհ. 11.42]: Քանզի կատարվածը ոչ միայն նշան էր, այլև խրատ՝ ներկաների համար: Տեսնո՞ւմ ես, որ աղոթքը մեռյալի համար չէր, այլ՝ մերձակա անհավատների. «Որպեսզի հավատան,- ասում է,- որ Դո՛ւ Ինձ ուղարկեցիր»: Եվ ինչպե՞ս հավատանք, որ Նա առաքեց Քեզ: .... «Ահա,- ասում է,- Իմ տերությամբ կանչում եմ մեռյալին, ահա Իմ իշխանությամբ հրամայում եմ մահին: Կանչում եմ երկնավոր Հորս՝ ասելով «Հայր», և եթե Իմ Հայրը չլիներ, պիտի որ խափաներ մեռյալի հարությունը. եթե Իմ Հայրը չլիներ, կարգելեր մահվանը՝ տալ մեռյալին: Բայց Հորս Հայր եմ կոչում և Ղազարոսին էլ կանչում եմ գերեզմանից: Եթե առաջինը ճշմարիտ չէր, ապա սա էլ չի կատարվի, իսկ եթե ճշմարտապես Հայր [Աստված] Իմ Հայրն է, ապա մեռյալը կլսի հանուն ներկաների վարդապետության»:
Այնուհետև ի՞նչ ասաց. «Ղազարո՛ս, վե՛ր կաց, դո՛ւրս արի» [Հովհ. 11.43]: Ոչ թե այն ժամանակ մեռյալը հարություն առավ, երբ աղոթեց, այլ՝ երբ ասաց. «Ղազարո՛ս, վե՛ր կաց, դո՛ւրս արի»: Ո՜վ մահվան բնություն, ո՜վ զորություն, որ բռնությամբ պահել է հոգին: Աղոթք ասվեց, և մեռյալը չէր արձակվում, քանի որ հրաման չէր ստացել: Դահիճ էր և բռնությամբ պահում էր հոգին. եթե հրաման չստանամ,- ասում է,- չեմ արձակի, քանզի աղոթքը ոչ թե ինձ համար եղավ, այլ՝ մերձակա թերահավատների: .... [Բայց երբ] լսեց հրամանը, արձակեց կապվածին:


Աղբյուր՝ «Ս. Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդնուպօլսի եպիսկոպոսապետի Ճառք».
Վենետիկ, 1861, էջ 634-635, 637-639
(փոխադրությունը գրաբարից՝ Տիգրան Խաչատրյանի)

 
sacredtradition.am