SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՆԱԽԱՀԱՅՐԵՐ
id208Իսրայելի նախահայրերն են Աբրահամը, նրա որդի Իսահակը և Հակոբը, որոնք ստացան Աստծո օրհնությունը և դարձան ուխտի ժառանգորդներ, ինչպես նաև՝ Հակոբի 12 որդիները, որոնցից յուրաքանչյուրը դարձավ Իսրայելի 12 ցեղերից մեկի նահապետը:
Այդ ցեղերը կոչվեցին իրենց նախահայրերի անուններով և բոլորն էլ ժառանգեցին Աստծո օրհնությունը:
 
sacredtradition.am