SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԷՋՄԻԱԾՆԻ Ս. ԳԱՅԱՆԵ ԵԿԵՂԵՑԻ
id175Կառուցել է 630 թ. Եզր կաթողիկոսը: Ներդաշնակ համաչափություններով, տպավորիչ ինտերիերով քառամույթ գմբեթավոր բազալիկ է: Ավագ խորանի տակ գտնվում է 301 թ. նահատակված ս. Գայանեի (տե՛ս Հռիփսիմյան կույսեր) դամբարանը: Եկեղեցին վերանորոգվել է 1688 թ.: Նրա արևմտյան ճակատին կից կառուցվել է եռակամար սրահ, որը հետագայում ծառայել է որպես կաթողիկոսների տապանատուն: Հավանաբար սրահի կառուցումից ոչ շատ ուշ որմնանկարվել են նրա երկու ծայրերի որմնախորշերն ու եկեղեցու գլխավոր մուտքի բարավորը:

Էջմիածնի Ս. Գայանե եկեղեցին հյուսիս-արևմուտքից
Լուսանկար՝ Սերգեյ Հակոբյանի

 
sacredtradition.am