SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՆԱՎՈՒՄ ՄԱՐԳԱՐԵ (մ. թ. ա. VII դ. երկրորդ կես)
id559Նավում անունը նշանակում է «մխիթարիչ» կամ «զորացնող»: Մարգարեն ապրել է Հրեաստանի Հոսիաս թագավորի ժամանակ: Այդ շրջանում Ասորեստանը, որ տիրել էր բազում երկրների, սկսել էր տկարանալ: Բոլոր նվաճված ժողովուրդները սպասում էին Ասորեստանի կործանմանը, նրանց հետ և՝ Հրեաստանը, որի համար նա մեծ վտանգ էր ներկայացնում: Նավումի գիրքն արտացոլում է այդ ակնկալությունը՝ ի վերուստ տրված հայտնությամբ և իբրև մխիթարող ու հուսադրող խոսք, որը հավաստում է այն ճշմարտությունը, թե բոլոր բռնատիրություններն ի վերջո դատապարտվում են ու կործանվում՝ իրենց մեջ պառակտվելով, այլասերվելով ու ապականվելով: Գրքի լեզուն նաև գեղարվեստական մեծ արտահայտչականություն ունի, ինչի շնորհիվ Նավումին համարում են Իսրայելի մեծագույն բանաստեղծներից մեկը:
 
sacredtradition.am