SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

Ս. ԱԲԳԱՐ ԹԱԳԱՎՈՐ (I դ.) | ԱԲԴԻՈՒ ՄԱՐԳԱՐԵ (մ. թ. ա. VI դ. վերջ) | Ս. ԱԲԴԼՄՍԵՀ (VI դ. երկրորդ կես) | ԱԲԵԼ ԵՎ ԿԱՅԵՆ | ԱԲԵՂԱ | Ս. ԱԲԻՍՈՂՈՄ ՍԱՐԿԱՎԱԳ (+311) | ԱԲՐԱՀԱՄ ՆԱԽԱՀԱՅՐ | ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ (III-IV դդ.) | ԱԳԱՊԵ | ԱԳՈՒԼԻՍԻ Ս. ԹՈՎՄԱ ՎԱՆՔ | ԱԴԱՄ ԵՎ ԵՎԱ | ԱԴԱՄԱԿԱՆ ՄԵՂՔ | Ս. ԱԹԱՆԱՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՑԻ (295-373) | ԱԹՈՌ | ԱԼԵԼՈՒԻԱ | ԱԽԹԱԼԱՅԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔ | Ս. ԱԿԱԿԻՈՍ ԱՄԱՍԻԱՑԻ (+310) | ԱՀԱՐՈՆ | ԱՀԵՂ ԴԱՏԱՍՏԱՆ | ԱՂԱՆԴ | ԱՂԱՎՆԻ | ԱՂԲԱԿԻ Ս. ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԵՈՍ ՎԱՆՔ | ԱՂԹԱՄԱՐԻ Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑԻ | ԱՂՈԹՔ | ԱՂՋՈՑ ՎԱՆՔ | ԱՄԱՐԱՍԻ ՎԱՆՔ | ԱՄԲԱԿՈՒՄ ՄԱՐԳԱՐԵ (մ. թ. ա. VII դ. վերջ) | ԱՄԵՆ | ԱՄՈՍ ՄԱՐԳԱՐԵ (մ. թ. ա. VIII դ. կես) | ԱՆԱՆԻԱ ՆԱՐԵԿԱՑԻ (X դ.) | ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ (մոտ +686) | ԱՆԱՊԱՏ | ԱՆԱՌԱԿԻ ԿԻՐԱԿԻ | ԱՆԳԵ ՄԱՐԳԱՐԵ (մ. թ. ա. VI դ. սկիզբ) | ԱՆԴԱՍՏԱՆ | ԱՆԻԻ ԱԲՈՒՂԱՄՐԵՆՑ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻ | ԱՆԻԻ ԿՈՒՍԱՆԱՑ ՎԱՆՔ | ԱՆԻԻ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐ | ԱՆԻԻ Ս. ՓՐԿԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ | ԱՆԻԻ ՏԻԳՐԱՆ ՀՈՆԵՆՑԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻ | ԱՆՎԱՆԱԿՈՉՈՒԹՅՈՒՆ | Ս. ԱՆՏՈՆ ԱՆԱՊԱՏԱԿԱՆ (250-356) | ԱՇԽԱՐՀ | ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ ԿԻՐԱԿԻ | ԱՇԽԱՐՀԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ | ԱՇԽԱՐՀԻ ՎԱԽՃԱՆ | ԱՇՏԱՆԱԿ | ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՊՐԱԿՈՒՆԻՍԻ Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՆՔ | ԱՋ | ԱՌԱԿ | ԱՌԱՋԱՎՈՐԱՑ ՊԱՀՔ | ԱՌԱՔԵԼ ՍՅՈՒՆԵՑԻ (XIV-XV դդ.) | ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՌԱՔԻՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐ | ԱՍԱ | ԱՍՏԾՈ ԳԱՌ | ԱՍՏՂԱԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՍՏՎԱԾ | ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՍՏՎԱԾԱՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏՅԱՆ (ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔ) | ԱՍՏՎԱԾՃԱՆԱՉՈՂՈՒ-ԹՅՈՒՆ | ԱՍՏՎԱԾՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՎԱԳ ՇԱԲԱԹ | ԱՎԱՆԴԱՏՈՒՆ | ԱՎԵՏԱՐԱՆ | ԱՎԵՏԱՐԱՆԻՉՆԵՐ | ԱՎԵՏԻՍ | ԱՎԵՏՅԱՑ ԵՐԿԻՐ | ԱՎԵՏՈՒՄ | ԱՏՅԱՆ | Ս. ԱՏՈՄՅԱՆՔ (+449) | ԱՐԱԳԱԾ ԼԵՌ | ԱՐԱՐԱՏ ԼԵՌ | ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՐԵՆԻԻ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ | ԱՐԻՈՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | Ս. ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏ (մոտ 264-333) | ԱՐԻՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՐԾԻՎ | ԱՐՏԱԶԻ Ս. ԹԱԴԵ ՎԱՆՔ | ԱՐՏԱԽՈՒՐԱԿՆԵՐ | ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ | ԱՐՈՒՃԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻ


Ս. ԱԲԴԼՄՍԵՀ (VI դ. երկրորդ կես)
id543Պարսկաստանի մի հարուստ հրեայի կրտսեր զավակն էր՝ Ասեր անունով, որ արածեցնելով հոր ոչխարներն ու արջառները՝ հաճախ հանդիպում էր այլ հովիվների: Հովիվների մեջ կար երիտասարդ քրիստոնյաների մի խումբ, որոնց հանդեպ Ասերը հատուկ համակրանք էր զգում և ձգտում էր մտերմանալ: Ժամանակի ընթացքում այդ մտերմությունը վերածվեց հոգևոր զրույցի, որի արդյունքում Ասերը դարձի եկավ ու որոշեց մկրտվել: Քանի որ մոտակայքում քահանա չկար, երիտասարդներն անսացին նորադարձի թախանձանքներին և մի ջրհորի մեջ ընկղմելով՝ ասացին. «Քրիստոսի ծառա Աբդլմսեհը մկրտվում է Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով»: «Աբդլ Մեսեհ» նրանց բարբառով նշանակում էր Քրիստոսի ծառա, և Ասերին այդ օրվանից նրանք այդ անունով էին կոչում: Աբդլմսեհն ուրախությամբ պատմեց այս մասին իր սիրելի մորը, որն իմաստնաբար հորդորեց որդուն հորից և եղբայրներից թաքուն պահել իր հավատը: Մի օր Աբդլմսեհը արտասովոր երազ տեսավ. Քրիստոս իրեն դուրս էր բերում խավար փոսից և խառնում պատանիների լուսավոր խմբի հետ, որը, պսակված մեծ փառքով, երանությամբ օրհնաբանում էր Արարչին: Երբ նա երազը պատմեց մորը և նկարագրեց իր զգացած անպատմելի երանությունը, մայրը նույնպես հավատաց Քրիստոսին:
Հրեական տոներից մեկի ժամանակ Ասերը բացահայտ, բոլոր հրեա հյուրերի ներկայությամբ, իր հավատի մասին հայտնեց հորը, ինչից հայրը խիստ զայրացավ ու ծեծեց որդուն: Բայց Ասերն անդրդվելի էր և բոլոր հյուրերի առաջ համարձակորեն սկսեց վկայել իր հավատն ու հրեաների մոլորությունը: Տեսնելով, որ ոչ մի կերպ չի կարող ետ նվաճել որդուն, հայրը լցվեց մեծ ցասումով. նա դաշույն վերցրեց ու վազելով փախչող որդու ետևից՝ հասավ ու սրախողխող արեց նրան այն ջրհորի մոտ, որի մեջ նա մկրտվել էր: Քրիստոնյա հովիվները, գտնելով Աբդլմսեհի աճյունը, մեծ սգով հողին հանձնեցին նրան: Շուտով սուրբ մարտիրոսի գերեզմանն ու մասունքները հայտնի դարձան ամենքին, քանզի այնտեղից լույս էր ճառագում, և անուշահոտ բուրմունք տարածվում: Քրիստոնյաները նրա վրա վկայարան կառուցեցին, որտեղ և մկրտվեց նրա մայրը՝ մեծապես մխիթարվելով սուրբ մարտիրոսի մայր լինելու իր երջանկությամբ: Տարիներ անց այստեղ հավատի եկավ ու մկրտվեց նաև ս. Աբդլմսեհի հայրը: Հասնելով ծերության՝ նա դիվահարվել էր վերահաս պատուհասի սարսափից, ինչից բժշկվեց միայն այն ժամանակ, երբ նրան բերեցին իր որդու վկայարանը: Շատ հրաշքներ կատարվեցին ս. Աբդլմսեհի անունով, որով փառավորվում էր Քրիստոսի անունը քրիստոնյաների և հեթանոսների մեջ:
 
sacredtradition.am