SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
id484Աստծուն փառաբանելը, այսինքն՝ խոսքի կամ երգի միջոցով Նրան փառք տալը, աստվածպաշտության կարևորագույն կողմերից է: Եկեղեցական արարողություններում այն շատ մեծ տեղ է գրավում: Աստծո փառաբանությունը հաճախ ուղեկցվում է Նրա կատարելության գովերգմամբ, երախտիքների հիշատակումով և Քրիստոսի փրկագործության խորհրդի արծարծմամբ:
Թե՛ ծեսի ընթացքում, թե՛ առանձնական աղոթքի պահին փառաբանելով Աստծուն՝ մեր սրտում հաստատվում է Աստծո փառքը, և հոգին լցվում է շնորհի լույսով:
 
sacredtradition.am