SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՆՈՐ ԿԻՐԱԿԻ
id371Զատիկին հաջորդող առաջին կիրակին է:
Հայտնի է, որ Քրիստոսի հարությամբ միաշաբաթ օրը նվիրագործվեց և դարձավ կիրակի, ուստի նրան հաջորդող առաջին միաշաբաթը կոչվեց Նոր կիրակի կամ Կրկնազատիկ (կրկին Զատիկ):
Նոր կիրակին խորհրդանշում է Քրիստոսի Եկեղեցու հաստատման և ծավալման սկիզբը:
 
sacredtradition.am