SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ՆԱԽԱՍԱՀՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
id359Նախասահմանությունը Աստծո առանձնահատուկ ներգործությունն է աշխարհի ճակատագրի վրա:
Տերը կանխապես սահմանել է այն իրադարձությունները, որոնք իրագործվում են շնորհով, ծառայում են միայն բարուն և նպաստում մարդկության փրկությանը: Երբեք որևէ ուժ չի կարող խափանել Աստծո նախասահմանած իրողությունները:
Շատ կարևոր նախասահմանություններ Տերը հայտնի է դարձնում Իր մարգարեների միջոցով: Նախասահմանված էին Քրիստոսի գալուստը և Նրա տնօրինությունները: Նախասահմանված է նաև աշխարհի վախճանը, որի օրը և ժամը հայտնի է միայն Աստծուն:
 
sacredtradition.am