SacredTradition :: Library
русский  english    
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ / ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ

ԽՈՐՀՐԴԱՎՈՐ ԸՆԹՐԻՔ
id237Այսպես է կոչվում Քրիստոսի վերջին ընթրիքը, որ եղավ Երուսաղեմի վերնատանը աշակերտների հետ՝ Իր չարչարանքներից առաջ: Այն խորհրդավոր է կոչվում, որովհետև այս ընթրիքին Տերը հաստատեց ս. հաղորդության խորհուրդը: Երբ ընթրում էին, Քրիստոս վերցրեց հացը, օրհնեց և այն բաժանեց աշակերտներին՝ ասելով. «Առե՛ք, կերե՛ք, այս է Իմ մարմինը»: Այնուհետև վերցրեց գինով լի բաժակը, գոհություն հայտնեց և տվեց նրանց՝ ասելով. «Խմե՛ք դրանից բոլորդ. այս է նոր ուխտի Իմ արյունը, որ հեղվում է շատերի վրա մեղքերի թողության համար» [Մատթ. 26.26-28]: Հետագայում այս բառերը կրկնում էին առաքյալները ագապեների ժամանակ՝ Տիրոջ ընթրիքի մասնակիցներին բաժանելով սրբագործված հացն ու գինին՝ Քրիստոսի փրկարար մարմինը և արյունը:

Խորհրդավոր ընթրիք
Երուսաղեմ, ձեռ. 2563, էջ 166ա, Կեռան թագուհու Ավետարան, 1272 թ.

Խորհրդավոր ընթրիքին հաղորդության խորհուրդը սահմանելուց առաջ Տերը լվաց Իր աշակերտների ոտքերը՝ դրանով ցույց տալով Իր անսահման խոնարհությունը և հորդորելով աշակերտներին այդպես խոնարհ լինել միմյանց առջև:
Նախքան ս. հաղորդությունը Նա հայտնեց նաև, որ իրենց մեջ է գտնվում Իր մատնիչը: Եվ երբ Հուդան դուրս եկավ՝ կատարելու իր մատնությունը, Քրիստոս ասաց. «Այժմ Մարդու Որդին փառավորվեց» [Հովհ. 13.31]: Նա այսպես էր կոչում Իր չարչարանքներն ու մահը, քանի որ դրանով պիտի մեզ փրկություն պարգևեր և հաղորդ դարձներ Իր երկնային փառքին:
 
sacredtradition.am