русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
14 փետրվարի 2020թ. ուրբաթ, ԲԿ
Պահք
ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ (տօն քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի ի Տաճարն)