русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
14 հոկտեմբերի 2021թ. հինգշաբթի, ԱԿ
Սրբոցն Դիոնիսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի
ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
id463Այսպես է կոչվում որևէ հոգևոր ուսմունք, ինչպես նաև Եկեղեցու ողջ ուսուցողական համակարգը: Երբ ասում ենք քրիստոնեական վարդապետություն, հասկանում ենք այն ամենը, ինչ ուսուցանում է Եկեղեցին՝ ներառյալ թե՛ դավանական, թե՛ աստվածպաշտական, թե՛ բարեպաշտական սկզբունքները: Միաժամանակ, զանազանվում են տարբեր ուսուցողական բաժիններ՝ կոչվելով, օրինակ, ապաշխարության վարդապետություն, փրկության վարդապետություն, Սուրբ Երրորդության վարդապետություն և այլն:


 
sacredtradition.am