русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
9 նոյեմբերի 2019թ. շաբաթ, ԲՁ
Սրբոց հրեշտակապետացն Գաբրիելի եւ Միքայելի եւ ամենայն երկնային զօրացնԳԱԲՐԻԵԼ ՀՐԵՇՏԱԿԱՊԵՏ
id096Գաբրիելը Սուրբ Գրքից հայտնի 7 հրեշտակապետներից մեկն է և համարվում է մարդկանց աղոթքները Աստծուն հասցնող հրեշտակը: Նրա անունը եբրայերեն նշանակում է Աստծո զորություն:
Գաբրիել հրեշտակապետը հանդես է եկել նաև Փրկչի գալստյանն առնչվող խորհուրդները մարգարեներին բացահայտելով և մեկնաբանելով նրանց տեսիլքները, ինչպես որ այդ տեղի ունեցավ Դանիել մարգարեի [տե՛ս Դան. 9.20-27] և Հովհաննես Մկրտչի հոր՝ Զաքարիայի [տե՛ս Ղուկ. 1.11-20] հետ: Այնուհետև Գաբրիել հրեշտակապետը դարձավ Քրիստոսի փրկագործության վկան և մասնակիցը՝ իր այցելությամբ երկնային ավետիսը բերելով ս. Մարիամ Աստվածածնին [տե՛ս Ավետում]:

Գաբրիել հրեշտակի ավետումը Զաքարիային
Երևան, ձեռ. 2374, էջ 228ա, Էջմիածնի Ավետարան, VI դ.

Գաբրիել հրեշտակապետի հիշատակը Եկեղեցում տոնվում է Միքայել հրեշտակապետի և բոլոր մյուս երկնային զորությունների հետ միասին:


 
sacredtradition.am