русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
6 դեկտեմբերի 2018թ. հինգշաբթի, ԱԿ
Սրբոց հարցն եգիպտացւոց Պօղոսի, Պօղայ, Մակարայ, Եւագրի, Յովհաննու Գբնեցւոյն, Յովհաննու Կարճահասակին, Նեղոսի, Արսենի, Սիսիանու, Դանիելի, Սրապիոնի, Մակարիոսի, Պիմենի եւ այլոց սրբոց հարցն
Ս. ՄԱԿԱՐ ՄԵԾ (301-391)
id322Եգիպտացի մեծ ճգնավոր ս. Մակար Մեծը 30 տարեկանից աշակերտել է ս. Անտոն Անապատականին: Նա բազմիցս ներկա էր լինում Անտոնի երկարատև զրույցներին, երբ վերջինս խրատում էր իրենց անձը ճգնավորության նվիրած անապատական եղբայրներին: Մակարն աչքի էր ընկնում աննկարագրելի խոնարհությամբ, խստագույն ճգնություններով և սեփական կամքն ամբողջապես Աստծո կամքին ենթարկելով: Այս ամենի արդյունքում սատանան, ընկրկելով նրա առաքինություններից, ի վերջո բացահայտ խոստովանեց իր պարտությունը:

Ս. Մակար Մեծ
Երուսաղեմ, ձեռ. 285, էջ 16ա, Հարանց վարք, 1430 թ., Կաֆա (Ղրիմ)

Մակարն ունեցավ բազմաթիվ աշակերտներ, որոնց համար նա հոգևոր կատարելության և շնորհառատ կյանքով ապրելու կենդանի օրինակ էր: 60 տարվա հոգևոր սխրանքների ընթացքում նա գրեց բազմաթիվ խրատական զրույցներ և ուղերձներ, որոնք առ այսօր հոգևոր սնունդ են բոլոր քրիստոնյաների համար: Ավանդությունը պատմում է, որ նրա աղոթքով մի մեռյալ հարություն է առել գերեզմանից:


 
sacredtradition.am