русский  english    
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ / ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
2 դեկտեմբերի 2019թ. երկուշաբթի, ԱԿ
Սրբոցն Գենարիոսի եպիսկոպոսին եւ Մերկերիոսի զինաւորին եւ սրբոցն Յակովկայ եւ Իրաւափառայ